آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس

سیم بکسل تله سیژ

سیم بکسل تله سیژ مانند سیم بکسل تله کابین برای حمل مسافرین در ارتفاعات و یا در مناطق برفی برای حمل اسکی بازان مورد استفاده قرار میگیرد. در تله سیژر به جای کابین از سیت یا مکان نشستن استفاده میشود بنا براین وزن تله سیژر از وزن کابین در تله کابین ها پایین تر است و از نظر کارایی و معیار های دیگر در مقام مقایسه تله سیژر و تله کابین تفاوت چندانی ندارند. سیم بکسل تله سیژ بر حسب وزن وارده و فواصل استاندارد پایه های اتصال دارای قطر های متنوعی می باشد و به سبب دلایل امنیتی بالا برای مسافران باید طبق استاندارد های معتبر تولید و پس از بازرسی و تست های متعدد به بازار عرضه شود. جنرال بکسل وارد کننده سیم بکسل تله سیژ

سیم بکسل تله سیژ

مشخصات مکانیکی سیم بکسل تله سیژ

سیم بکسل تله سیژ از نوع 6 استرندی می باشد که در هر استرند آن 17 مفتول استفاده شده است و معمولا برای دارا بودن انعطاف مناسب با مغزی کنفب تولید میشود. گاهی برای بالا بودن مقاومت سایشی و افزایش طول عمر دیده میشود که از ساختار کمپکت برای سیم بکسل های تله سیژ استفاده میشود. تنسایل سیم بکسل تله سیژ باید بگونه ای انتخاب شود که با دارا بودن سختی مناسب در برابر خشک بودن و شکست مقاومت داشته باشد چرا که بسیاری از تله سیژر ها در مناطق برفی برای حمل اسکی بازان استفاده میشود که با کاهش دما احتمال خشک شدن و شکستن مفتول های سیم بکسل تله سیژ نیز بالا میرود. علاوه بر این با افزایش سختی بر اثر گردش سیم بکسل بر روی درام ها نیاز به انعطاف بالا میرود. بنابراین حداکثر تنسایل سیم بکسل تله سیژ 1770 انتخاب میشود