آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس

تسمه جغجغه

تسمه جغجغه ابزاری برای کشیدن بار بر روی سطوح و با کاربری گسترده در بسته بندی می باشد. تسمه جغجغه از دو بخش اصلی یعنی یک بدنه فلزی جغجغه و یک تسمه حمل بار تست و بصورت باز تشکیل شده است. تسمه های جغجغه در ظرفیت های وزنی مختلف و با طول تسمه های مختلفی به بازار عرضه می شوند. حرکت رفت و برگشتی اهرم دستی تسمه جغجغه سبب کشیدن بار بر روی سطح می شود. در بسته بندی بار بر روی کامیون ها و وانت ها اغلب از تسمه جغجغه 10 متری برای تثبیت کردن محل قرار گیری بار و جلوگیری از حرکت و لنگر استفاده می شود.

تسمه اتصالی بر روی تسمه جغجغه تسمه های تخت بصورت باز می باشند که بر حسب تناژ وزنی دارای عرض و ضخامت مشخصی هستند. در کاربری تسمه جغجغه در هر بار رفت و برگشت اهرم تسمه قفل شده و این امر از پس زدگی تسمه جلوگیری می کند. در تولید بدنه فلزی تسمه جغجغه اغلب از فولاد و یا از آلیاژ های سخت آلومینیوم استفاده می کنند. نمونه های تسمه جغجغه موجود در بازار ایران اغلب وارداتی از کشور چین هستند اما در برخی از تناژ بصورت داخلی نیز تولید می شوند.

تسمه جغجغه

تسمه جغجغه ابزاری برای افزایش تنش اتصال می باشد که با بکار گیری تسمه تخت برای بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. تسمه جغجغه اغلب برای بسته بندی و یا نگهداشتن بار در شرایطی خاص و در باربری ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای بستن چند جعبه و یا اجسام مختلف با بکار گیری تسمه جغجغه در تناژ مختلف متناسب با نوع و میزان بار استفاده می شود. ساختار تسمه جغجغه دارای یک ت ادامه مطلب...