آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس

اسلینگ

اسلینگ سیم بکسل

انواع اسلینگ سیم بکسل تک شاخه تا چهار شاخه

اسلینگ سیم بکسل

جنرال بکسل وارد کننده انواع اسلینگ های سیم بکسل پرسی و بافته شده

اسلینگ سیم بکسل چند شاخه

جنرال بکسل وارد کننده اسلینگ های سیم بکسل دو شاخه و چند شاخه