آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس

اتصالات جرثقیل سقفی

ریل دستی

ریل های دستی از اتصالات جرثقیل سقفی هستند که از یک طرف به جرثقیل اتصال پیدا می کنند و از طرف دیگر بر روی تیر آهن و ریل های سقفی قرار می گیرند. حرکت این ریل ها بصورت دستی بوده و دو بعد به جهت حرکت بار اضافه می کنند. در واقع استفاده از ریل دستی برای تبدیل جرثقیل 2 کاره به 4 کاره می باشد.

ریل زنجیری دستی

ریل های زنجیری دستی از یک زنجیر آهنی گالوانیزه دستی برای به حرکت در آوردن ترولی و در نتیجه جرثقیل در راستای افقی استفاده می کنند. استفاده از ریل زنجیری دستی به منظور تبدیل جرثقیل 2 کاره به 4 کاره می باشد و در تناژ مختلف متناسب با ظرفیت وزنی خود جرثقیل انتخاب می شوند.