آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
  • دسته محصول : سیم بکسل آسانسوری سیم بکسل

سیم بکسل گرد بافت که در واقع نوعی اسلینگ می باشد و در اتصالات ادوات صنعتی همراه با اتصالاتی چون قلاب و شگل بکار گرفته می شود در سایز های مختلف و بافت های مختلف در بازرگانی جنرال بکسل موجود می باشد. سیم بکسل گرد بافت با باز کردن دو سر سیم بکسل و عبور دادن رشته های دو سر در میان هم بوجود می آید و کاربری اسلینگ را ایفا می کند.


سیم بکسل گیس بافت

سیم بکسل جوراب بافت

سیم بکسل ترکی بافت