آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
  • دسته محصول : سیم بکسل آسانسوری سیم بکسل

سیم بکسل جوراب بافت یا کابل جورابی کششی در سایز های 20 الی 30 میلیمتر دارای بیشترین میزان کاربری می باشد. سیم بکسل جوراب بافت قابلیت استفاده بصورت مکرر را دارد البته می بایست برای کاربری مجدد بررسی کامل شود. سیم بکسل جوراب بافت نه تنها در صنایع برق قدرت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه از آن برای نگهداشتن قالب های استوانه ای در داخل محفظه و یا کشیدن قالب های استوانه ای در داخل محفظه های سیلندری شکل نیز استفاده می شود. بازرگانی جنرال بکسل عرضه کننده سیم بکسل جوراب بافت تا سایز 80 میلیمتر می باشد. سیم بکسل ریز یا نازک


سیم بکسل گیس بافت

سیم بکسل ترکی بافت

سیم بکسل گرد بافت