آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
  • دسته محصول : سیم بکسل آسانسوری سیم بکسل

یکی از راه های تولید اسلینگ های سیم بکسلی گیس بافت سیم بکسل می باشد. بازرگانی جنرال بکسل ارائه دهنده کلیه خدمات مرتبط با سیم بکسل و اسلینگ شامل پرس سیم بکسل، گیس بافت سیم بکسل و خدمات وابسته است. در پروسه گیس بافت سیم بکسل سر باز سیم بکسل در هر طرف به میزان مشخصی متناسب با قطر سیم باز شده و با عبور رشته های سیم بکسل در تار و پود هم در هر طرف یک حلقه بصورت اسلینگ ایجاد می شود.


سیم بکسل جوراب بافت

سیم بکسل ترکی بافت

سیم بکسل گرد بافت