جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

زنجیر


زنجیر گرید 80

زنجیر 9 متری دو سر قلاب شاخدار فابریک

زنجیر G43

زنجیر 3 متری یک سر قلاب کج

زنجیر 6 متری دو سر قلاب شاخدار فابریک

متری1و10متری

اسلینگ زنجیری تک شاخه

اسلینگ زنجیری چند شاخه