جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

تسمه جغجغه

تسمه جغجغه

تسمه جغجغه ابزاری برای افزایش تنش اتصال می باشد که با بکار گیری تسمه تخت برای بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. تسمه جغجغه اغلب برای بسته بندی و یا نگهداشتن بار در شرایطی خاص و در باربری ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای بستن چند جعبه و یا اجسام مختلف با بکار گیری تسمه جغجغه در تناژ مختلف متناسب با نوع و میزان بار استفاده می شود. ساختار تسمه جغجغه دارای یک تسمه تخت می باشد که با عبود از داخل بدنه اهرم دار جغجغه به دور بار حلقه می شود. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده انواع تسمه جغجغه در تناژ مختلف در ایران می باشد.