جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

اسلینگ زنجیری

اسلینگ زنجیری تک شاخه

اسلینگ های زنجیری ابزاری کارامد در لیفتینگ بار محسوب می شوند که با بکار گیری زنجیر فولادی در گرید های G80, G100 , G120 بسته به نوع و میزان بار مورد استفاده قرار می گیرند. اسلینگ زنجیری تک شاخه بصورت یک سر قلاب و یا دو سر قلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلینگ زنجیری چند شاخه

اسلینگ های زنجیری بر حسب میزان بار و همچنین بر حسب ابعاد باری که لیفت می کنند بصورت تک شاخه ، دو شاخه یا چند شاحه مورد استفاده قرار می گیرند. نوع زنجیر بکار رفته در اسلینگ های زنجیری فولادی از گرید G80 می باشد و در اغلب موارد یک سر زنجیر ها به قلاب و سر دیگر آنها به حلقه فولادی می رسد.