جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

اسلینگ

اسلینگ سیم بکسل

انواع اسلینگ سیم بکسل تک شاخه تا چهار شاخه

اسلینگ سیم بکسل

جنرال بکسل وارد کننده انواع اسلینگ های سیم بکسل پرسی و بافته شده

اسلینگ سیم بکسل چند شاخه

جنرال بکسل وارد کننده اسلینگ های سیم بکسل دو شاخه و چند شاخه