آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
تحلیل خزش سیم بکسل و مشکلات آن

تحلیل خزش سیم بکسل و مشکلات آن

سیم بکسل ها تحت تنش های کششی بر حسب میزان بار عکس العمل های متفوتی دارند. در واقع میزان بار گواه یا WLL سیم بکسل میزان باری است که سبب تغییر طول دائمی یا کشش دائمی سیم بکسل نشود. از نظر علم مکانیک تغییر طول دائمی سیم بکسل ها را خزش سیم بکسل می نامند که می تواند مشکلات بزرگی را در پی داشته و یکی از دلایل اصلی تعویض سیم بکسل ها محسوب می شود.

زمانیکه تنش کششی وارده بر مفتول های سیم بکسل از بار گواه خارج می شود مفتول ها از ناحیه الاستیک خارج شده و وارد ناحیه پلاستیک می شوند. ناحیه پلاستیک نقطه ای است که با حذف بار دیگر مفتول سیم بکسل به طول قبلی خود باز نگشته و این تغییر طول دائمی است. خزش در سیم بکسل هایی که درصد کربن و تنسایل بالاتری دارند به میزان کمتری اتفاق می افتد. این در حالی است که برخی از انواع ساختار های سیم بکسل مانند سیم بکسل آسانسوری که به منشور جلوگیری از سایش چرخ آسانسور می بایست از گرید های پایین فولادی تولید شوند به میزان بیشتری اتفاق می افتد. یکی از دلایل فرسایش و نیاز به تغییر دوره ای سیم بکسل آسانسوری نیز در واقع پدیده خزش سیم بکسل می باشد. خزش در سیم بکسل آسانسوری سبب می شود که اولا ارتفاع توقف کابین آسانسور جابجا شده و بالاخص در برج های مسکونی یا تجاری با ارتفاع بالا مشکلات جدی بوجود آورد.