آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
کاربری سیم بکسل مهاری در سازه های بتنی

کاربری سیم بکسل مهاری در سازه های بتنی

سیم بکسل مهاری با یک رشته یا استرند تولید می شود. از این رو در میان بافت های مختلف سیم بکسل سیم بکسل هاری دارای کمترین میزان انعطاف و بالاترین مقاومت کششی است. از سیم بکسل مهاری در تولید سازه های بتنی بالاخص در پل سازی استفاده بسیاری می شود.

بتن که از پیوستگی سیمان و ترکیب آن با ماسه شکل می گیرد هر چند دارای مقاومت فشاری بالایی است اما در برابر کشش و تنش های خمشی و برشی دارای مقاومت نسبتا پایینی است. بکارگیری استرند های سیم بکسل مهاری در داخل بتن به منظور افزایش مقاومت پل در بخش های مختلف از جمله پایه و بدنه صورت می پذیرد. در واقه بکارگیری سیم بکسل مهاری در داخل پل ها که اغلب همراه با سازه های ثانیوه در دو سمت بیرونی صورت می گیرد حامل تنش های برشی وارده بر سازه می باشد. در عمل هر چند کاربری سیم بکسل های مهاری کمتر از انواع سیم بکسل فولادی در لیفتینگ بار است اما نقش حساسی در راه اندازی سازه های سنگین دارند.