آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
اهمیت کاربری گوشواره در تولید اسلینگ پرسی سیم بکسل

اهمیت کاربری گوشواره در تولید اسلینگ پرسی سیم بکسل

سیم بکسل ها پس از برش خوردن در متراژ مورد نظر می بایست در نقطه ای اتصال پیدا کنند. برای ایجاد اتصال اغلب سیم بکسل ها را به شکل اسلینگ مورد استفاده قرار می دهند. اسلینگ های سیم بکسلی به روش های مختلفی شامل گیس بافت سیم بکسل، پرس سیم بکسل و سوکت زنی سیم بکسل تولید می شوند. پر کاربردترین و سریع ترین روش ایجاد اسلینگ های سیم بکسل روش پرس سیم بکسل با بکارگیری یک عدد بوش که اغلب از جنس آلومینیومی تولید می شود است.

در فرایند پرس سیم بکسل با بوش هم می توان از یک قطعه فلزی مکانیکی تحت نام گوشواره استفاده نمود و هم پرس بصورت ساده بدون گوشواره میسر است. گوشواره ها در واقع دارای یک شکل چشمی با یک انحنای داخلی برای قرارگیری سیم بکسل هستند که در قسمت چشمی اسلینگ های پرسی سیم بکسل بکار گرفته می شوند. استفاده از گوشواره در پرس هزینه فرایند تولید اسلینگ را تا اندازه ای بالا می برد اما تاثیر بسیار مثبتی که دارد این افزایش هزینه را بصورت کامل توجیه می کند.

استفاده از گوشواره در پرس سیم بکسل سبب می شود تا مفتول های سیم بکسل بصورت مستقیم با سرح حلقه اسلینگ یا دیگر اتصالات اسلینگ تماس پیدا نکرده و این امر اولا از سایش آنها جلوگیری می کند و ثانیا مانع از پاره شدن آنها می شود. علاوه بر این گوشواره نقش بسیار موثری در کاهش تمرکز تنش بیر روی استرند های سیم بکسل دارد. عدم ایجاد خمش در یک نقطه از چشمی اسلینگ سیم بکسل نیز یکی دیگر از نقش های مثبتی است که کاربری گوشواره در تولید اسلینگ های سیم بکسلی دارد.