آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
نحوه کد خوانی سیم بکسل ها

نحوه کد خوانی سیم بکسل ها

سیم بکسل ها را اغلب با کد هایی مشخص می کنند که این کد ها دارای مفاهیم دقیقی از نوع بافت، ساختار، نوع مغزی سیم بکسل مقاومت های کششی و اطلاعات فنی و مهندسی لازم جهت خرید و سفارش سیم بکسل ها می باشند. کد خوانی سیم بکسل ها امری مهندسی می باشد اما با شکافت و معرفی کامل این کد ها به سادگی قابل درک می باشند. به منظور سفارش و خرید سیم بکسل نیز نیاز به استفاده از این کد ها می باشد.به جز موارد یاد شده فاکتور های دیگری مانند نوع پوشش سطحی شامل گالوانیزه، روغن کاری شده و یا سیاه نیز می توانند از دیگر فاکتور های بیان شده در مورد سیم بکسل ها باشند.