آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
کمیت های قید شده در بروشور سیم بکسل ها کدامند

کمیت های قید شده در بروشور سیم بکسل ها کدامند

در بروشور ها و کاتالوگ های فنی سیم بکسل ها اعدادی دیده می شوند که در واقع اطلاعات فنی مربوط به سیم بکسل می باشند. اغلب برای معرفی سیم بکسل و اولین فیلد وارد شده در این بروشور ها ساختار سیم بکسل و نوع بافت آن را مشخص می کند که معیاری اولیه برای مشخص شدن نوع صنعت مصرف کننده سیم بکسل محسوب می شود. بنابراین علامت هایی مانند سیم بکسل 8X19SEALE+IWRC بیانگر ساختار و نوع بافت سیم بکسل می باشد. در فیلد بعدی قطر خارجی سیم بکسل مشخص شده که هم می تواند بر حسب کمیت های متریک و هم بصورت کمیت های اینچی سیستم انگلیسی محاسبه شده باشند. از موارد دیگر قید شده در بروشور های سیم بکسل ها می توان به مشخصات مکانیکی میزان بارگیری حداکثر WLL ، میزان بار شکست که اغلب سه برابر میزان بار حداکثری است MBL و در نهایت نیز از تنسایل مقاومتی نام برد که البته برای متریال های برابر با فراوری یکسان میزان تنسایل مقاومتی برابر خواهد بود. حداکثر میزان بار شکست و حداکثر قابلیت بارگذاری سیم بکسل ها که بر حسب کیلو نیوتن مشخص می شود تابع سایز می باشد.