آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
نسبت MBL سیم بکسل به WLL چقدر است

نسبت MBL سیم بکسل به WLL چقدر است

دو کمیت مکانیکی پر کاربرد در بیان کیفیت تولید، گرید آلیاژ و کیفیت عملیات حرارتی سیم بکسل ها که به تناسب آن قابلیت های بارگیری سیم بکسل نیز مشخص می شود WLL , MBL می باشند که معمولا با توجه به نسبتی که این دو کمیتی مکانیکی دارند در جداول سیم بکسل ها یکی از آنها قید می شود. اما هر دو فاکتور قید شده به شدت تابع سایز سیم بکسل هستند و مقدار عددی آنها با بالا رفتن سایز سیم بکسل بصورت توان دار بالا می رود. در مورد تمامی سایز ها و ساختار های سیم بکسل مقدار عددی MBl که در واقع معرف بار شکست و پارگی برای سیم بکسل ها می باشد به مراتب بالاتر از WLL که بار قابل اعمال به سیم بکسل را نشان می دهد می باشد. نسبت این ضرایب بین دو کمیت کیفی سیم بکسل برای متریال های مختلف متفاوت می باشد و بعنوان مثال این نسبت برای سیم بکسل استیل 3 به 1 می باشد. این دو کمیت معمولا بصورت موازی با تنسایل عمل می کنند و بالا می روند.