آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
نحوه صحیح برش سیم بکسل

نحوه صحیح برش سیم بکسل

هر چند در کاربری های کارگاهی کوچک برای برش زدن سیم بکسل از سنگ فرز استفاده میشود که اغلب نه برای استفاده بلکه برای فروش بر حسب متراژ صورت میپذیرد. اما نحوه صحیح برش سیم بکسل که توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده صورت می پذیرد بدین گونه است که با بستن مفتول سیم در انتهای سطح برش و چند سانتی متر قبل از رسیدن به انتها یک تنش فشاری اولیه در انتهای سیم ایجاد می کنند. سپس سیم را بین دو فک و در یک میدان الکترومغناطیسی بسیار با قرار داده تا دمای سیم به مرحله ذوب شده مفتول ها نزدیک شود. سپس با گرداندن فک ها سیم بکسل در نقطه دوب شده به تدریج باریک شده و بالاخره در نقطه ای کاملا جدا میشود. این ظریقه برش سیم بکسل از جدا شدن و باز شدن مفتول ها و استرند ها جلوگیری می کند.