اسلینگ | محاسبه بار وارد بر سیم بکسل ها">
آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
محاسبه بار وارد بر سیم بکسل ها

محاسبه بار وارد بر سیم بکسل ها

فاکتورهای بسیاری متعددی در محاسبه بار وارد بر سیم بکسل ها مورد بررسی قرار میگیرند. در بسیاری از مواقع مخصوصا در بارگذاری اسلینگ سیم بکسل محاسبه نهایی با سعی و خطا و تخمین زنی انجام میگیرد چرا که زوایای قراگیری سیم بکسل نقش بسیار موثری در پخش بار دارند و بسته به تعداد شاخه و با افزایش تعداد شاخه ها محاسبات پیچیده تر نیز می شوند. بسته به اینکه از سیم بکسل در کشیدن اجسام بر روی سطوح استفاده می شود و یا در بلند کردن آنها نیروی وارده کاملا متفاوت است. در کشیدن اجسام بر روی زمین بسته به اصطکاک سطح و ظریب اصطکاک بار وارد بر سیم بکسل متفاوت می باشد. در لیفتینگ هر چند بار وارد بر سیم بکسل در یک شاخه با وزن جسم برابر است اما شتاب بالا برنده یک نیروی مظاعفی را نیز به سیم بکسل وارد می کند. علاوه بر این بیشتر موتورهای جرثقیل یا آسانسور داردای یک ضربه اولیه علاوه بر شتاب هستند که خود بار لحظه ای سنگینی را به سیم بکسل وارد می کند. از این رو در بکارگیری و انجام محاسبات سیم بکسل ها معمولا یک ضریب اطمینان در نظر گرفته می شود که در واقع پوشش دهنده این خطاها می باشد.