آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
سیم بکسل با ساختار استاندارد

سیم بکسل با ساختار استاندارد

ساده ترین استاندارد در بافت استندهای سیم بکل ساختار استاندارد است که در آن تمام مفتول های بکار رفته در بافت استرند سیم بکسل قط یکسانی دارند. سیم بکسل های ساختار استاندارد کاربرد عمومی دارند و از انعطاف متوسطی برخوردار هستند. معمول ترین بافت سیم بکسل استاندارد ساختار 6X7 با مغزی کنفی است. همچنین ساختار 6X19 نیز که در صنعت حفاری استفاده بسیار گسترده ای دارد ساختار استاندارد می باشد.