جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

مگنت

مگنت های حمل فلزات

جنرال بکسل وارد کننده انواع مگنت های حمل فلزات از 200 کیلوگرم تا 5 تن