جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

مهارکش

مهارکش

مهار کش ها برای تنظیم کشش سیم بکسل٬ زنجیر و سایرتجهیزات کشنده به کار می روند. جنس مهارکش ها از فولاد آهنگری شده می باشند. این وسیله زمانی کاربرد دارد که ارتعاش وجود دارد و این ارتعاشات باید بر طرف گردد

مهارکش دوسر یو

برای مصرف کشش

مهارکش دوسر حلقه

برای مصرف سیم بکسل

انواع مختلف مهارکش

مدل های مختلف