جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

زنجیر G80

زنجیر گرید 80

زنجیر گرید80ازقدرت خیلی بالایی برخوردارمیباشدکه برای بارهای تناژ دار سنگین مصرف میشود