جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

زنجیر 6 متری 2 سر قلاب

زنجیر 6 متری دو سر قلاب

برای جابجایی بارهای سنگین به ویژه جرثقیل