جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
تماس

انواع شگل

شگل

شگل برای مصرف بارهای سنگین از 1تن تا50 تن به بالا

شگل تناژدار یو

برای مصرف بار های سنگین از 1تن تا50تن به بالا

شگل معمولی گالوانیزه

برای مصرف بارهای سبک زیر 1تن

شگل

شگل های استیل